به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل، پنجمين كنگره اخلاق پرستاري با محورهاي صلاحيت حرفه اي و صلاحيت اخلاقي، اخلاق در سياستگذاري و مديريت پرستاري، اقتصاد سلامت و اخلاق پرستاري، اخلاق مدني و آداب مراقبت در پرستاري، اخلاق مراقبت از سالمندان، آموزش اصول اخلاق پرستاري، اخلاق پرستاري و ارتباطات حرفه اي، تصميم گيري اخلاقي و فرآيند پرستاري به مناسبت بزرگداشت مقام حضرت زينب (س) برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، این کنگره به اهتمام فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، بسيج جامعه پزشكي، دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران، اصفهان، شيراز، بقيه الله و دانشكده علوم بهزيستي و توانبخشي در تاریخ هجدهم و نوزدهم مهرماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (دانشكده پرستاري و مامايي ) برگزار مي شود.