دكتر سيدحسن مقدم نيا عضو گروه قرآن و عترت فرهنگستان علوم پزشكي در دومين روز همايش ملي قرآن عترت و سلامت گفت:لايه بنيادين هويت انسان باورها و اعتقادات فرد است.

عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي هويت انسان را داراي سه لايه دانست و گفت: لايه بنيادين هويت انسان باورها و اعتقادات فرد است. لايه مياني ارزش ها و ايدئولوژي است و لايه بيروني رفتار ظاهري است.

 دكتر مقدم نيا بيان كرد: سبك زندگي اسلامي با توجه به معارف اهل بيت (ع) به عنوان مجموعه اي از رفتارهاي فردي  و اجتماعي است كه متاثر از باورها و ارزش هاي پذيرفته شده در قرآن، سيره و سخن اهل بيت، سنت و عترت است.

وي در پايان تاكيد كرد: آموزش در سبك زندگي اسلامي تاثيرگذار است و به همين منظور رشته اي  با عنوان سبك زندگي در مقطع كارشناسي ارشد پيشنهاد شده است .

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ترجمه-قرآن-كريم دكتر سيد محمد حسين كلانتر معتمدي ( عضو پيوسته...
ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...

ورود به سایت