دکترسيدمهدي رضايت رئیس "دومین همایش علوم پایه پزشکی : فرصت ها و چالش ها "ضمن اشاره به آموزش کنونی تحصیلات تکمیلی گفت: یکی از موضوعات مهم در علوم پایه پزشکی رابطه علوم پایه پزشکی با اقتصاد دانش بنیان است.

اين عضو گروه علوم پایه پزشکی فرهنگستان افزود: phd تربیت شده باید آمادگی اين را داشته باشد که نوآوری بکند و فناوری ایجاد کند که کمک به اقتصاد دانش بنیان و تولید ثروت شود.

ويبیان کرد: اقتصاد دانش بنیان به خودی خود شکل نمی گیرد و بخشی از زیرساختش که شاید مهمترین بخش آن باشد تربیت نیروی انسانی است و مشکل اینجاست که ظاهراً نیروهای تربیت شده آمادگی این را ندارند که به اقتصاد دانشبنیان وارد شوند

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: نیروی انسانی بعد از گرفتن مدرک با هدف کارمند دولت و یا استاد دانشگاه شدن وارد اقتصاد میشود.

رئيس همايش گفت:بنابراین باید تربیت نیروی انسانی ما از اول طوری برنامه ریزی شود که فرد بعد از تحصیلات توانایی تولید فناوری را داشته باشد و با مفهوم و تجارب فعالیت های دانش بنیان آشنا باشد

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ترجمه-قرآن-كريم دكتر سيد محمد حسين كلانتر معتمدي ( عضو پيوسته...
ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...

ورود به سایت