همزمان با روز درختكاري ، فرهنگستان علوم پزشكي كشور طي مراسمي با كاشت چند نهال و نام نهادن آنها به نام اساتيد برجسته حوزه پزشكي،از خدمات ارزشمند اين اساتيد اين فرهنگستان قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل در اين مراسم كه با حضور دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان و جمعي از اعضاي پيوسته برگزار شد ،  هريك از اساتيد نهالي را در محوطه خارج  فرهنگستان كاشتند و به پاس قدر داني از زحمات بزرگان عرصه پزشكي  همچون مرحوم  استاد دكترعليرضا يلدا ، مرحوم استاد دكتر عباس شفيعي ،  مرحوم استاد دكتر قريب ،  و مرحوم  استاد دكتر محمد مهدي اصفهاني ، كه تمام عمر خود را صرف خدمت رساني به جامعه كردند نيز چندين نهال كاشته شد .