دومين همايش اخلاق در مشاوره و روان درماني در سالن ابن سيناي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران ، برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي ، دومين همايش اخلاق در مشاوره و روان درماني روز چهار شنبه 14آذرماه از سوی گروه علوم پيرا پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي در سالن ابن سيناي فرهنگستان  ، برگزار می‌شود. 

دکتر علي فتحي آشتياني، دبيراجرايي اين همايش در این باره در گفت‌گو با  خبرنگار روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي ، گفت: اين همايش  با رياست دكتر سيد شهاب الدين صدر و دبير علمي،  دكتر بهروز بيرشك برگزار مي شود.  

 وي ادامه داد اين همايش داراي امتياز بازآموزي براي مشمولين آموزش مداوم بوده و شركت كنندگان مي توانند براي ثبت نام و دريافت اين امتياز به سامانه جامع آموزش مداوم وزارت بهداشت مراجعه نمايند.