عناوین مهمترین خبرها:

خلاصه سـیاستی "محورھـای کلان وموضوعــات راھـبردی اولـویت دار در اقتصـاد مقاومتی سلامت بر مبنـای سـیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقـام معظم رھبری" طی نامه ای از طرف فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به مسئولین ذیربط اهدا شد.

برای ملاحظه متن این سیاستها اینجا کلیک فرمایید.