مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی طی دو نامه به مسئولین مربوطه خلاصه سیاستی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارتقاي امنيت غذا و تغذيه را به سمع و نظر ایشان رساند.

خلاصه سیاستی کوتاه مدت، ارتقاي امنيت غذا و تغذيه

خلاصه سیاستی میان مدت و بلند مدت ارتقاي امنيت غذا و تغذيه