مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای به رئیس جمهور پیشنهادات مشخص  این فرهنگستان را جهت اعمال در لایحه بودجه سال 1400 و در جهت توسعه، تقویت و تکمیل هر چه سریعتر شبکه بهداشتی درمانی کشور براي مقابله با همه گیري کووید 19 و بحرانهاي مشابه ومنازعات بیولوژیک احتمالی آینده را اعلام کرد.

 برای دیدن متن این نامه اینجا کلیک نمایید.