مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای به مسئولین مربوطه نظر فرهنگستان علوم پزشکی را در مورد تعرفه خدمان پزشکان عمومی اعلام کرد.

متن این نامه از این قرار است :

سلام‌علیکم

بـا احترام، به پیوست نظرات انجمن پزشکان عمومی سازمان کل نظام پزشـکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح تعرفه خدمات و مراقبت‌های پزشکان عمومی جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی تقدیم می شود. فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص متناسب سازی تعرفه خدمات و مراقبتهای پزشـکان عمومی با مسـئولیتهای مهم محوله در نظام سلامت و جایگاه پزشـکان عمومی در نظام ارجاع، راهبرد پزشکی خانواده و نیز شرایط تورمی حاکم بر جامعه و به منظور تحکیم جایگاه شغلی و رعایت کرامت جامعه پزشکان عمومی کشور بر اتخاذ تصمیمات مناسب در مراجع مسئول تاکید می نماید. به همین منظور و با هدف واقع بینانه کردن تعرفه خدمات پزشکان عمومی توجه به اصول و راهبردهای زیر توصیه می‌شود

  1.   اهمیت بلامانع بلامنازعه نقش و جایگاه پزشکان عمومی در نظام سلامت، شبکه بهداشتی درمانی و نظام پزشکی خانواده
  2.  توجه به عدالت اجتماعی
  3. تحکیم منزلت اجتماعی و جایگاه شغل
  4.  تعدیل تفاوت های غیرمنطقی در تعرفه‌ها و نیز درآمدهای اقشار مختلف در جامعه سلامت به طور خاص تفاوت تعرفه‌ها و درآمدهای تخصص بالینی با پزشکان عمومی
  5. راه یابی موثر تأثیر نرخ تورم سالیانه برتعرفه ها
  6. تفاوت های درآمدی و شرایط شغلی در مناطق مختلف کشور با تأکید بر مناطق مهم
  7. روندتخصص گرایی با توجه به نگرانی های معیشتی و تزلزل جامعه جایگاه شغلی
  8. روندمهاجرت پزشکان عمومی به خارج از کشور با انگیزه پیدا نمودن شرایط شغلی مناسب تر

برای دیدن پیوست نامه اینجا کلیک نمایید