مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

پانل علمی “شیوه مراقبتی و درمانی واحد و موثردردرمان کووید -19، روز یکشنبه 24 تیر ماه سال جاری با مدیریت دکتر محمد حسین نیک نام، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و با حضور دکترکامران باقری لنکرانی رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دکتر مصطفی قانعی رئیس شبکه تحقیقات تنفس کشور و دکتر حسین خلیلی مدیر گروه داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بصورت وبینار برگزار شد. 

دکترمحمد حسین نیک نام در ابتدای این جلسه گفت: این پنل براساس تصمیم شورای علمی فرهنگستان علوم پزشکی در جهت مدیریت هر چه بهتر بیماران کووید-19 در عرصه درمان برگزار شد.

 در ادامه دکتر نیک نام اظهارکرد: امید است این اقدام گام مثبتی برای تصحیح ناهمگونی ها و پرهیز از رویکردهای متعدد و متنوع و بعضا از نظر علمی غیر قابل قبول،  باشد و نتیجه آن کمکی به اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر شواهد علمی متقن و در شان نظام ارزشمند سلامت ما باشد.

وی تاکید کرد: تبعات منفی واقعیت موجود درعرصه ها و سطوح مختلف  بروز و ظهور دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: سرگردانی پزشکان و مردم، بار اقتصادی و فشار سنگین هزینه ای بر مردم و نظام سلامت،  افزایش بیمار، بالا رفتن مصرف دارو،  تاثیر بر افزایش مرگ، عوارض جانبی ناشی داروها، افزایش شکایت های حقوقی مواردی از تخلفات درمانی.

جلسه با سخنان دکترکامران باقری لنکرانی در باره  "مراقبت های غیر از داروهای آنتی ویرال برای بیماران مبتلا به کووید-19" ادامه یافت.

وی ضمن اشاره به مراقبت های دارویی و غیر دارویی برای بیماران کووید-19، گفت: بسیاری از این اقدامات فاقد استناد علمی است و غیر از داروهای آنتی ویرال تنها استروئید و داروهای موثر بر سیستم ایمنی در موارد خاص قابلیت استفاده دارند و مکمل ها نیز در موارد خاص می تواند موثر باشد.

دکتر مصطفی قانعی در ادامه پیرامون "درمان آنتی ویرال لازم" در خصوص سه داروی فاویپیراویر، رمدسیویر و اکتمرا واستفاده نابجا از این سه دارو در کشورمان توضیحاتی داد.

وی در خصوص فاویپیراویر گفت: مطالعه انجام شده در 13 مرکز در کشور، موثر نبودن دارو را نشان داد. بی تاثیر بودن و عوارض جانبی آن موجب شد که این دارو از لیست بیمه و پروتکل وزارت بهداشت حذف شود.

وی ادامه داد: بررسی های علمی (متا آنالیزها) نشان داده است که رمدسیویر هیچ تاثیری روی کم کردن مرگ و میر ناشی از کرونا نداشته و تنها تاثیر بسیار مختصری در کوتاه کردن طول مدت بستری دارد. سازمان جهانی بهداشت تا کنون، توصیه به عدم استفاده از آن را اعلام کرده است.

رئیس شبکه تحقیقات تنفس کشور در مورد اکتمرا (توسیلیزوماب) اظهار داشت: موارد تجویز این دارو باید بسیار محدود و با توجه به عوارض شدید ناشی از مصرف نابجای آن حتما توسط پزشک مجرب و آشنا به عوارض دارو باشد ولی متاسفانه مصرف فراوان و غیر منطقی آن در کشورمان بسیار زیاد است.

در پایان دکتر حسین خلیلی ضمن تبیین ویژگیهای سه داروی پرمصرف آنتی ویرال در کشوربه ایراد سخنرانی در مورد "چالش های درمانهای دارویی در کووید-19" با محوریت مروری بر مطالعات انجام شده پرداخت.