نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری از چین تا ایران -بخش یک نوشته شده توسط خداوردیان 220
کروناویروس- دکتر حسین عرفانی- کنترل بیماری در قم و تهران تا امروز- 22 اسفند نوشته شده توسط خداوردیان 322
دکتر اسمعیل یزدی درگذشت نوشته شده توسط خداوردیان 411
شرح چگونگی گسترش بیماری کرونای جدید توسط استاد دکتر محمدمهدی گویا-رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1398 در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده توسط خداوردیان 143
مصاحبه استاد دکتر محمدمهدی گویا-رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1398 در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده توسط خداوردیان 201
ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.(مصاحبه دکتر محمود شهرآبادی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران- قسمت چهارم) نوشته شده توسط خداوردیان 136
ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.(مصاحبه دکتر محمود شهرآبادی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران- قسمت سوم) نوشته شده توسط خداوردیان 151
ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.(مصاحبه دکتر محمود شهرآبادی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران- قسمت دوم) نوشته شده توسط خداوردیان 134
ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.(مصاحبه دکتر محمود شهرآبادی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران- قسمت اول) نوشته شده توسط خداوردیان 130
برترین‌های جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی معرفی شدند نوشته شده توسط خداوردیان 298