نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در گروه سلامت و همکاری های بین الملل نوشته شده توسط خداوردیان 2494
سومین همایش قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی برگزار می شود نوشته شده توسط خداوردیان 2012
دكتر مهدي مصري، عضو گروه قرآن، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشكي كشور: قرآن جايگاه والاي وحي الهي است نوشته شده توسط خداوردیان 1572
دكتر حسين كرمي عضو گروه قرآن، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشكي كشور: قرآن بايد به بطن جامعه پزشكي وارد شود. نوشته شده توسط خداوردیان 1255
دكتر قاسم رضيعي عضو گروه قرآن، عترت و سلامت: نقش مقدس قرآن در جامعه بايد پر رنگ تر شود نوشته شده توسط خداوردیان 984
دكتر محمد مهدي اصفهاني: مهم ترين وظيفه گروه قرآن، عترت و سلامت ايجاد انگيزه در جامعه پزشكي با گسترش فرهنگ قرآنی نوشته شده توسط خداوردیان 1249
اتاق سرور فرهنگستان علوم پزشكي كشور افتتاح شد نوشته شده توسط خداوردیان 1320
دکتر حسن فرسام عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی درگذشت نوشته شده توسط خداوردیان 1469
دكتر سيد محمد رضا كلانتر معتمدي دبير فرهنگستان علوم پزشكي : سلامت معنوي حلقه مفقوده پزشكي است نوشته شده توسط خداوردیان 1654
سيزدهمين نشست زيرگروه نانوفناوري پزشكي بر گزار شد نوشته شده توسط خداوردیان 1034