مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر بهادر اعلمي هرندي

 

 

تاريخ تولد:1318

محل تولد: اصفهان- هرند

تاريخ عضويت پيوسته: 1369/10/11

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان، 1343

تخصص: بورد تخصصي جراحي ارتوپدي، امريكا،1350

سمت‌ها: استاد و مديرگروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي تهران (از بدو تأسيس تاكنون)، عضو هيئت ممتحنه و دانشنامه تخصصي رشته ارتوپدي، دبير کميته سياست‌گذاري هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته ارتوپدي

سوابق علمی و اجرایی: رئيس قسمت‌ آموزش ارتوپدي بيمارستان شفايحياييان، مسئول راه‌ا‌ندازي اولين دوره آموزش ارتوپدي در ايران در بيمارستان شفايحياييان، مسئول راه‌اندازي اولين دوره طب ورزشي در ايران در دانشگاه علوم پزشکي تهران

تقدیرنامه ها: بهترين انترن سال در بيمارستان متديست بروکلين، نيويورک (1345)، استاد نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (1365) و(1379)، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکي تهران(1389)

اثار علمی و تالیفات: تأليف 6 كتاب، 41 مقاله در نشريات فارسي، 13 مقاله در نشريات بين‌المللي