مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر محمدعلي جوادي

محل تولد: يزد

تاريخ عضويت وابسته:

آخرين مدرک و رشته تحصيلی: فلوشيپ قرنيه

فارغ‌التحصيل از :دانشكده پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي

تخصص:فلوشيپ قرنيه از ايران (1365-1363)

سمت‌ها: استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكي دانشكده علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ رئيس مركز تحقيقات چشم؛ مديرعامل بانك چشم جمهوري اسلامي ايران و مدير گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمی و اجرایی :عضو هيئت بورد تخصصي چشم پزشكي (1365-تاكنون)؛ عضو هيئـت مديره انجمن چشم پزشكي ايران (1367-1390)؛ عضو هيئت تحريريه مجله انجمن چشم پزشكي (1367-تاكنون)؛ مدير گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(1370-تاكنون)؛ مديرعامل بانك چشم جمهوري اسلامي ايران (1370-تاكنون)؛ رئيس بخش چشم بيمارستان لبافي نژاد (1370-1380)؛‌سردبير و مدير مسئول بينا (1374-تاكنون)؛ دبير بورد تخصصي چشم پزشكي (1376-تاكنون)؛ رئيس مركز تحقيقات چشم (1378-تاكنون)؛عضو شوراي دانشگاه (1376-تاكنون)؛عضو هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1378-تاكنون)؛ عضو كميته منتخب دانشكده پزشكي (1376-تاكنون)؛ عضو كميسيون چشم پزشكي اعزام به خارج جانبازان (1364-تاكنون)؛ داديار سازمان نظام پزشكي (1365-1370)؛ كارشناس سازمان نظام پزشكي(1365-تاكنون)؛ عضو شوراي عالي پزشكي اعزام به خارج بيماران (1365-1385)؛ عضو شوراي عالي مركز پژوهش‌هاي علمي و درماني مصدومين شيميايي (1366-1369)؛ عضو شورايعالي پزشكي بنياد امور جانبازان(چشم پزشكي) (1368-1380)؛ عضو شوراي علمي مجله دارو و درمان (1371)؛ عضو كميته كشوري بيماريهاي چشمي كودكان (1376)؛ عضو هيئت تحريريه افتخاري مجله علمي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي زنجان؛ كارشناس سازمان پزشكي قانوني (1376-تاكنون)؛ عضو شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران (1380–1377)؛ عضو كميته تدوين برنامه مدون ويژه متخصصين چشم(1379)؛ عضو هيئت ممتحنه ارتقا گواهي‌نامه رشته تخصصي چشم (1379-1382)؛ عضو هيئت مؤسس پيوند اعضاء؛ عضو هيئت تحريريه مجله Medical Science Monitor؛ داور مجله American Journal of Ophthalmology؛ داور مجله cornea؛ عضو كميته كشوري كنترل و درمان بيماري‌هاي چشم (1380)؛ عضو هيئت مديره گروه سگمان قدامي وابسته به انجمن چشم پزشكي

تقدیرنامه ها :مقاله برتر "نتايج عمل فيكوامولسيفيكاسيون بعد از طي دوره آموزشي" در هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي (1377)؛ كتاب نمونه سال مباني چشم پزشكي (1377)؛استاد نمونه جشنواره بوعلي (1378)؛ پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1380)؛ مجري طرح برگزيده دانشگاه "بررسي همراهي پرولاپس دريچه ميترال MVP در بيماران مبتلا به كراتوكونوس" (1381)؛ محقق برگزيده جشنواره رازي، كراتيت مزمن با شيوع ديررس ناشي از گاز خردل (1384)؛ استاد برتر دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1390)؛ كسب رتبه اول گروه علوم باليني در هجدهمين جشنواره رازي (1391)؛ رتبه سوم علوم باليني در جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي (1391)

آثار علمی و تالیفات : 13كتاب ،186مقاله در نشريات فارسي ،77 مقاله در نشريات بين المللي ، مجموعا اثر علمي، 

H Index =13