دكتر سيدعلي ملك‌حسيني  

تاريخ تولد: 1328

محل تولد:  بويراحمد

تاريخ عضويت پيوسته: 1383/3/28

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، 1353

تخصص: فلوشيپ پيوند کليه، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران(1366)؛ فلوشيپ پيوند کبد در دانشگاه پيتسبورگ امريکا (1369)؛ دانشيار جراحي عمومي، دانشکده پزشکي شيراز(1374)؛ ارتقاء به رتبه استادي جراحي عمومي در دانشکده پزشکي شيراز(1380)

سمت‌ها: رئيس بخش پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز؛ رئيس انجمن پيوند اعضاي خاورميانه(MESOT)

سوابق علمی و اجرایی: رئيس بيمارستان شهيد فقيهي شيراز؛ رئيس بخش پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز؛ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز؛ رئيس دانشگاه علوم پزشکي شيراز، معلم عشاير

تقدیرنامه ها: مدير نمونه استان فارس؛ چهره ماندگار پزشکي ايران؛ برگزيده پزشکي استان فارس؛ پزشک نمونه سازمان نظام پزشکي فارس؛ رياست انتخابي انجمن خاورميانه‌اي پيوند اعضاي(MESOT)؛ پزشک برگزيده استان فارس توسط شوراي شهر؛ پزشک برگزيده توسط شبکه جام جم

آثار علمی و تالیفات: ترجمه 1 كتاب،  105 مقاله در نشريات بين‌المللي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت