مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر سيدعلي ملك‌حسيني  

تاريخ تولد: 1328

محل تولد:  بويراحمد

تاريخ عضويت پيوسته: 1383/3/28

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، 1353

تخصص: فلوشيپ پيوند کليه، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران(1366)؛ فلوشيپ پيوند کبد در دانشگاه پيتسبورگ امريکا (1369)؛ دانشيار جراحي عمومي، دانشکده پزشکي شيراز(1374)؛ ارتقاء به رتبه استادي جراحي عمومي در دانشکده پزشکي شيراز(1380)

سمت‌ها: رئيس بخش پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز؛ رئيس انجمن پيوند اعضاي خاورميانه(MESOT)

سوابق علمی و اجرایی: رئيس بيمارستان شهيد فقيهي شيراز؛ رئيس بخش پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز؛ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز؛ رئيس دانشگاه علوم پزشکي شيراز، معلم عشاير

تقدیرنامه ها: مدير نمونه استان فارس؛ چهره ماندگار پزشکي ايران؛ برگزيده پزشکي استان فارس؛ پزشک نمونه سازمان نظام پزشکي فارس؛ رياست انتخابي انجمن خاورميانه‌اي پيوند اعضاي(MESOT)؛ پزشک برگزيده استان فارس توسط شوراي شهر؛ پزشک برگزيده توسط شبکه جام جم

آثار علمی و تالیفات: ترجمه 1 كتاب،  105 مقاله در نشريات بين‌المللي