مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

 دكتر امير خاوري

 

                              

 

    تاريخ تولد: 1313

    محل تولد: كاشان

    تاريخ عضويت پيوسته:1398/3/23

   فارغ‌التحصيل از:دانشكده دندان پزشكي آلمان (1966)

تخصص:متخصص در ارتودنسي فكي و ارتودنسي دندانهاي و ارتوپدي فك و صورت

سمت‌ها:دانشيار رسمي بازنشسته دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران

سوابق علمی و اجرایی :سرپرست و عضو هيأت ممتحنه انتحانات ارتقاء كادر آموزشي؛ سرپرست سخنرانيهاي فوق برنامه خارج دانشكده؛ عضو كميته ترفيعات و انتصابات دانشكده؛ عضو كميته انضباط دانشجوئي دانشكده؛ عضو كميته آموزش و پذيرش دانشكده؛ كميته امور دانشجويي؛ كميته امتحانات؛ كميته كتابخانه و انتشارات؛ نماينده دانشكده دندانپزشكي دانشگاه مشهد در شوراي علمي مجله نظام پزشكي؛ عضو كميته فني طرح تجهيزات دانشكده؛ عضو كميته انجمن تأليف و ترجمه دانشگاه مشهد؛ مدير گروه آموزشي تكنولژي درماني و ترميمي؛استاديار 1352؛ معاون بخش ارتدنسي 1360-1358؛ عضو كميته انضباطي دانشجويان 1358؛ عضو كميته پذيرش دانشكده 1358؛ عضو كميسيون انضباط دستياران تخصصي دانشكده 1359؛ معاونآموزشي دانشكده 1362؛ سرپرست دوره تخصصي ارتدنسي 1363؛ نماينده هيأت علمي در كميته منتخب ارتقاء 1373؛ نماينده تمام وقت گروه آموزشي ارتدنسي 1368

تقدیرنامه ها:تقديرنامه كنگره ارتودنسهاي ايران و اداره پانلهاي سخنرانيها در اين زمينه از سالهاي 1389-1386؛ تقديرنامه‌هاي مكرر در ارتباط با امتحانات ورودي و بورد تخصصي رشته ارتودنسي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)؛ تقديرنامه در ارتباط با آموزش دستياران تخصصي و دانشجويان دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ تقديرنامه به مناسبت شركت و ايراد سخنراني در چندين برنامه مدون بازآموزي در طي چند سال پياپي؛ چندين لوح تقدير به مناسبت سخنراني در مجامع علمي دندانپزشكي داخل كشور؛ چندين لوح تقدير بمناسبت همكاري با كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلات خارجي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)؛ چندين تقديرنامه از فرهنگستان علوم پزشكي ايران (تهران)

آثار علمی و تالیفات: 4 كتاب، 19 مقاله در نشريات فارسي، 4 مقاله در نشريات بين‌المللي به زبانهاي انگليسي و آلماني