مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر بتول احمدي

تاريخ تولد:1332

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت پيوسته :1391/11/26

فارغ‌التحصيل از:دانشكده داروسازي دانشگاه تهران، 1364

تخصص:MPH  از دانشگاه علوم پزشكي تهران- PhDمديريت خدمات بهداشتي درماني1383

سمت‌ها: استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران در امور زنان ; سرپرست گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

سوابق علمی و اجرایی:مشاور وزیر بهداشت در امور زنان 1376-1372 - نماینده وزیر بهداشت در شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1376- 1368 - نایب رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1376-1372  - مسئول کمیته های بهداشت، تحقیقات ، طرح و برنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1376-1372   - نماینده وزیر بهداشت در دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری 1376-1373 -سرپرست کمیته تحقیقات سلامت زنان دانشکده بهداشت از سال 1380 - عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران از سال 1388  - عضو کمیته تخصصی سلامت روان و کاهش خشونت شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما 1388  -  عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران 1384- 1383  -  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384-1383  -  مشاور علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان1388-1376  - مشاور برنامه سلامت زنان سازمان جهانی بهداشت مرکز کوبه  ژاپن 2008-2004  - مسئول کمیته برنامه ریزی سلامت زنان وزارت بهداشت حوزه دفتر مشاور وزیر در امور زنان 1376-1372  - عضو شورای علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مسائل زنان دانشگاه الزهراء تهران 1377  -  عضو کمیته سیاستگذاری زنان در سازمان صدا و سیما 1377

آثار علمی و تالیفات:5 كتاب، 14 مقاله در نشريات فارسي، 5 مقاله در نشريات بين‌المللي، 25 پايان نامه تحصيلات تكميلي