مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر سيدمحمود طباطبائي‌فر

تاريخ تولد: 1321

محل تولد: گرمسار

تاريخ عضويت پيوسته: 1389/7/6

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه تبريز، 1351

تخصص: بورد جراحي اعصاب،  1357

سمت‌ها: استاد و مديرگروه جراحي اعصاب؛ رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي؛ عضو هيئت علمي و دبير هيئت ممتحنه رشته جراحي اعصاب دانشگاه شهيدبهشتي؛ رئيس بخش جراحي اعصاب مركز پزشكي شهدا

سوابق علمی و اجرایی:معاون آموزشي و پژوهشي بنياد بيماريهاي خاص؛ عضو كميسيون علمي آموزشي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي؛ عضو كميسيون ارزشيابي مدارك علمي جراحياعصاب خارج از كشور؛ مديرمسئول فصلنامه پژوهشي پژوهنده؛ عضو هيئت امناي پژوهشکده علوم‌شناختي و دانشگاه علوم پزشكي سمنان؛ مديرعامل انجمن استئوپروز ايران؛ عضو انجمن بين‌المللي جراحان اعصاب؛ عضو انجمن خاورميانه‌اي جراحان اعصاب؛ عضو انجمن بين‌المللي جراحان اعصاب قاعده جمجمه؛ عضو انجمن جراحان اعصاب مکتب دندي آمريکا؛ رئيس هيئت امناي ‌مركز آموزش‌عالي اديبان

آثار علمی و تالیفات: تأليف 3  و ترجمه 1 كتاب، 40 مقاله در نشريات فارسي و 10 مقاله در نشريات بين‌المللي و 25 پايان‌نامه و طرح تحقيقاتي