عناوین مهمترین خبرها:

دكتر حسين وحيدي

 

تاريخ تولد: 1344

محل تولد: قم

تاريخ عضويت پيوسته: 1392

فارغ التحصيل از: دانشكده داروسازي دانشگاه تهران (1367)

تخصص: دكتراي Ph.D در رشته بيوتكنولوژي از انگلستان (1993)

سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رئيس دانشكده داروسازي

سوابق علمی و اجرایی: معاون آموزشي دانشكده داروسازي شهيد بهشتي (1369-1371)؛ معاون آموزشي (1376-1382)؛ معاون مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت (1382-1384)؛ رئيس دانشكده داروسازي (1384 تاكنون)؛ دبير هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ( 1387 تاكنون)؛ مدير مسئول مجله بين الملليUPR  از سال 1385 تاکنون

آثار علمی و تالیفات: 5 مقاله فارسي، 30 مقاله در نشريات بين المللي

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

کارنامه-تحقیقات-کووید-۱۹-در-مرکز-تحقیقات-سیاستگذاری-سلامت-فروردین-تا-آذر-۱۳۹۹ کارنامه تحقیقات کووید- ۱۹ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری...
بزرگداشت-ابومنصور-موفق-هروی امروز روز تکریم و بزرگداشت ابومنصور موفق هروی،پزشک،...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت