عناوین مهمترین خبرها:

دكتر سيدمحمدحسين كلانتر معتمدي

تاريخ تولد: 1340

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت پیوسته:1392/6/23

تحصيلات: فلوشيپ تروما از دانشگاه باسل/ سویيس؛ تخصص جراحي دهان و فك و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي؛ دکترای دندانپزشكي از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ گواهینامه علوم پایه دندانپزشكي از دانشگاه هوستن/ آمريكا

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) و دانشگاه آزاد اسلامي

سوابق علمي و اجرايي: رئيس بخش گروه جراحی دهان‌ و فک وصورت، عضوهیئت موسس مرکز تحقیقات/ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)؛ سردبير مجله Trauma Monthly؛ مدرس جراحي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تقدیرنامه ها: استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكي بقیه الله(1385)؛ جايزه محقق برتر در كنگره جراحان فك و صورت(1387،1388)؛ رتبه دوم شانزدهمین جشنواره بین المللی رازی(1390)؛ عضو بنیاد ملي نخبگان(1390)؛ رتبه اول جشنواره باقرالاعلوم(1390درج نام درWho’s Who in Medicine Healthcare   and(2002-2012)؛Who’s Who in the World(1999-2013)

آثار علمی و تالیفات: 20 كتاب؛ 5 مقاله فارسي؛ 150 مقاله انگلیسی