سه شنبه 1401/11/18 ساعت 02:01
شماره :
511

دکترمرضیه مولوی نجومی

تاریخ تولد:۱۳۴۳ 

محل تولد: همدان

تاریخ عضویت وابسته:۱۳۹۱/۴/۲۸

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان با رتبه اول (سهمیه ۱% دانشجویان ممتاز)، ۱۳۷۱

تخصص: بورد تخصصی پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۷۷) با کسب رتبه اول کشوری در امتحان بورد تخصصی– فلوی اپیدمیولوژی بالینی ازUniversity of Washington, Seattle, U.S, ۲۰۰۳             

سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی – مدیر گروه پزشک خانواده

سوابق علمی و اجرایی:عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال ۱۳۷۷ ) – عضو هیئت ممتحنه رشته پزشکی اجتماعی ( ازسال ۱۳۸۶) - دبیر بورد رشته تخصصی پزشکی اجتماعی ( از سال ۱۳۹۰) - مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۰) – عضو شورای سیاست گذاری HSR  دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال ۱۳۸۶ – ۱۳۸۹)- عضو کمیته پژوهشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۸۶-۱۳۸۹)- عضو شورای پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۸۲- ۱۳۸۹) -  عضو هیئت تحریریه مجله پزشکی امروز زنان (از سال ۱۳۸۳) – عضو هیئت تحریریه مجله International Journal of Preventive Medicine (از سال ۱۳۸۸) –عضو هیئت ممتحنه دوره پودمانی مدیریت عالی پزشک خانواده از سال ۱۳۸۸- عضو هیئت تحریریه Journal of Family and Reproductive Health (از سال ۱۳۸۶) - عضو هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزی (از سال ۱۳۸۵)- عضو کمیته علمی _ پژوهشی مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران (از ۱۳۸۴)- عضو هیئت علمی پژوهشی و هیئت موسس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران ( از سال ۱۳۸۱) - عضو هیئت علمی پژوهشی و هیئت موسس مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (از سال ۱۳۸۱) –  مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( از سال ۱۳۹۳) - داور بیش از ۱۰ مجله علمی پژوهشی پزشکی داخلی و خارجی ( از سال ۱۳۸۰) - عضو کمیته راهبری اجرای برنامه MPH  پودمانی پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۸۹).

تقدیرنامه‌ها:لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان  برای کسب رتبه اول در بین دانشجویان دوره پزشکی عمومی در سال ۱۳۷۱- لوح تقدیر از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای کسب رتبه اول کشوری در امتحانات بورد تخصصی در سال ۱۳۷۷- لوح تقدیر به عنوان برنده ایرانی جشنواره بین المللی رویان از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۹- لوح تقدیر برای کسب درجه استاد نمونه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۰- لوح تقدیر برای کسب درجه استاد نمونه از وزیر بهداشت، درمان، و آموزش  پزشکی در سال ۱۳۸۶- لوح تقدیر برای کسب درجه استاد نمونه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۳.

آثار علمی و تالیفات: ۳ کتاب، ۶۸ مقاله در نشریات فارسی، ۱۰۰مقاله در نشریات بین‌المللی، مجموعاً  ۱۶۸ اثر علمی،۱۲  H Index=

بنرها

 

X