سه شنبه 1401/11/18 02:01
شماره :
511

دکترمرضیه مولوی نجومی

تاریخ تولد: 1343
محل تولد: همدان
تاریخ عضویت وابسته: 1391/4/28
فارغ التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان با رتبه اول (سهمیه ۱% دانشجویان ممتاز)، ۱۳۷۱
تخصص: بورد تخصصی پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۷۷) با کسب رتبه اول کشوری در امتحان بورد تخصصی– فلوی اپیدمیولوژی بالینی ازUniversity of Washington, Seattle, U.S,  در سال 2003   
سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده –ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری و سلامت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال ۱۳۷۷ ) – عضو هیئت ممتحنه رشته پزشکی اجتماعی  ( ازسال ۱۳۸۶) - دبیر بورد رشته تخصصی پزشکی اجتماعی ( 1390 - 1400) - مدیر گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۸۴- 1401) – عضو شورای سیاست گذاری HSR  دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال ۱۳۸۶)- عضو کمیته پژوهشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۸۶-۱۳۸۹)- عضو شورای پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (از 1382) - عضو هیئت تحریریه مجله پزشکی امروز زنان (از سال ۱۳۸۳) – عضو هیئت تحریریه مجله International Journal of Preventive Medicine (از سال ۱۳۸۸) - عضو هیئت تحریریه Journal of Family and Reproductive Health   (از سال 1386) – عضو هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزی (از سال ۱۳۸۵)- عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال ۱۳۸۱) - عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال ۱۳۸۱) – ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری و سلامت جمعیت (از 1395) - مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1393-1395) – مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1395-1397)- معاون پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1397-1399)- دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1398-1401) 
تقدیرنامه‌ها: لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان  برای کسب رتبه اول در بین دانشجویان دوره پزشکی عمومی در سال ۱۳۷۱- لوح تقدیر از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای کسب رتبه اول کشوری در امتحانات بورد تخصصی در سال ۱۳۷۷- لوح تقدیر به عنوان برنده ایرانی جشنواره بین المللی رویان از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۹- لوح تقدیر برای کسب درجه استاد نمونه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۰- لوح تقدیر برای کسب درجه استاد نمونه از وزیر بهداشت، درمان، و آموزش  پزشکی در سال ۱۳۸۶- لوح تقدیر برای کسب درجه استاد نمونه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۳- لوح تقدیر استاد برگزیده آموزش پاسخگو از جشنواره آموزشی وثوق دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1393 - برگزیده فرهیخته فرهنگستان علوم پزشکی در سال 1395 - پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396- کسب رتبه اول طرح شناسایی اعتبار بخشی در حیطه مدیریت و رهبری آموزش جشنواره شهید مطهری، 1401
آثار علمی و تالیفات: همکاری در تالیف و ترجمه 7 کتاب - 72 مقاله در نشریات فارسی- 180مقاله در نشریات انگلیسی- مجموعاً  259 اثر علمی-  

28= H Index 

بنرها

 

X