چهارشنبه 1401/11/12 02:08
شماره :
330

دکترسیاوش صحت

تاریخ تولد:5 اسفند 1313

محل تولد: اصفهان

تاریخ عضویت پیوسته: 1400/12/21

فارغ‌التحصیل از:دانشکده پزشکی اصفهان1336

تخصص:جراحی عمومی، فوق‌تخصص جراحی قفسه‌صدری

سمت‌ها:استاد جراحی دانشکده پزشکی اصفهان؛ جراح بیمارستان دانشگاه اصفهان؛ جراح ارشد بیمارستان سینا اصفهان؛ عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران؛ عضو هیئت رئیسه جامعه جراحان ایران؛ نایب رئیس و دبیر علمی جامعه جراحان ایران؛ عضو سابق بورد جراحی قفسه‌صدری؛ عضو سابق بورد جراحی عمومی؛ دبیر جامعه جراحان ایران (شاخه اصفهان)؛ عضو سابق شورای پژوهشی دانشگاه اصفهان؛ پایه‌گذار و رئیس سابق کلینیک ویژه دانشکده پزشکی اصفهان؛عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی؛ سردبیر نشریه «گزیده‌ای از تازه‌های پزشکی جراحی عمومی و تخصصی»؛ عضو هیئت تحریریه نشریه جراحی ایران؛عضو هیئت تحریریه نشریه Archives of Iranian Medicine؛ عضو هیئت تحریریه نشریه علمی ـ پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی؛ عضو کمیته کشوری تروما (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)؛ نایب رئیس و governor کالج جراحان آمریکا در ایران

سوابق علمی و اجرایی: عضوکالج جراحان آمریکا؛ عضو انجمن جراحان قفسه‌صدری آمریکا؛ عضو انجمن جراحی و داخلی بالتیمور آمریکا؛ عضو جامعه داخلی و جراحی جانز‌هاپکینز آمریکا؛ عضو آکادمی علوم نیویورک؛ عضو جامعه جراحان ایران؛ عضو کالج بین‌المللی جراحان؛ عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران؛ عضو جامعه جراحان درون‌بین آمریکا؛ عضو شعبه کالج جراحان آمریکا در ایران؛ عضونظام پزشکی؛عضو جامعه جراحان ایران، شاخه اصفهان

آثار علمی و تالیفات: 2 کتاب، 47 مقاله در نشریات داخلی و 7 مقاله در نشریات انگلیسی

بنرها

 

X