یکشنبه 1401/11/16 08:58
شماره :
353

دکتر سید‌حسن مقدم‌نیا

تاریخ تولد:1331 

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت وابسته:1390/8/5

فارغ‌التحصیل از: دانشگاه تهران

تخصص: کارشناس شیمی از دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی 1350)؛ کارشناس ارشد شیمی از دانشگاه میشیگان (1357)؛ دکترای تخصصی بیوشیمی (Ph.D): مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیک (IBB)- دانشگاه تهران

سوابق علمی و اجرایی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ دبیر فرهنگستانعلوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، رئیس دانشکده پیراپزشکی روزانه و شبانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بهمن 1389- 1376)؛ رئیس مرکز تحقیقات پروتئومیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بهمن 1389- 1386)؛ عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشک شهید بهشتی(1388)؛ عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته بیوشیمی (1390- 1384)؛ عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پروتئومیکس (1385- تاکنون) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ نائب رئیس انجمن پروتئومیکس پزشکی ایران (1385- تاکنون)؛ مؤسس و مدیر مسئول مجله علوم پیراپزشکی (1377- تاکنون)؛ مسئول نشریه انگلیسی زبان JPS؛ عضو هیئت تحریریه مجله IJPR (مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)؛ داور جشنواره خوارزمی و رازی؛ عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بهمن 1389- 1376)؛ عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1388- 1376)؛معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1387- 1386)؛ مدیر اجرائی برگزاری اولین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D)؛ وزارت علوم 1368- 1367)؛ مشاور معاون دانشجوئی وزارت علوم ( 1368- 1366)؛ عضو کمیسیون موارد خاص وزارت علوم؛ عضو شورای سیاستگذاری؛ معاون دانشجوئی وزارت علوم؛ قائم مقام و معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی (1362- 1359)

تقدیرنامه‌ها: استاد نمونه کشوری (1386)؛ پژوهشگر نمونه و پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1387 و 1386)؛ سایر جوایز ذر کنگره‌های داخلی و خارجی

آثار علمی و تالیفات: 8 کتاب، 63 مقاله در نشریات داخلی و بین‌المللی

بنرها

 

X