دوشنبه 1401/11/17 12:53
شماره :
466

دکتر نجمه تهرانیان

تاریخ تولد: 1340

تاریخ عضویت وابسته: 1401/9/19

تحصیلات: دکترای تخصصی فیزیولوژی جانوری از دانشگاه تهران؛ مدرک M.Phil فیزیولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس؛ کارشناسی ارشد و کارشناسی مامایی از دانشگاه تربیت مدرس

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

سمت‌ها: مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی؛ دبیر رشته گروه مامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس؛ دبیر و عضو بورد بهداشت باروری و مامایی وزارت بهداشت؛ عضو هیات موسس و رئیس جمعیت مامایی ایران؛ عضو هیات موسس و دبیر انجمن علمی مامایی ایران؛ عضو کمیته کشوری بهداشت باروری معاونت پژوهشی وزارت بهداشت؛ رئیس درمانگاه زنان و مامایی دانشگاه تربیت مدرس؛ عضو کمیته کشوری بازآموزی وزارت بهداشت؛ عضو کمیته کشوری گسترش مامایی وزارت بهداشت؛ عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس؛ عضو شورای پژوهشی دانشکده مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ عضو کمیته تخصصی گروه مامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

جوایز و افتخارات: مامای نمونه کشوری

آثار علمی و تالیفات: بیش از 30 مقاله فارسی؛ 19 مقاله انگلیسی نمایه شده در WOS و  37 مقاله انگلیسی نمایه شده در Scopus، تالیف 7 عنوان کتاب فارسی

H-Index(Scopus) = 9

H-Index(WOS) = 8

بنرها

 

X