آینده نگری و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت

شما اینجا هستید

گروه آینده نگری و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی

گروه آینده نگری  و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت با توجه به ماموریت فرهنگستان علوم پزشکی و بر اساس اسناد بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی سلامت با رویکردی اندیشگاهی و با بکار گیری ظرفیت نخبگان فرا رشته ایی به نظریه پردازی، آینده نگری و رصد کلان سلامت می‌پردازد و در این راستا تامین و ارتقاء عادلانه سلامت همه جانبه را مستلزم حاکمیت دیدگاه مبتنی بر مبانی نظری اسلامی- ایرانی در نظام سلامت می‌داند.

عبارت ماموریت:

تامین مبانی نظری، شواهد تجربی و هوشمندی نسبت به آینده به منظور تحقق سلامت همه جانبه

۲)  مزیت‌های رقابتی گروه (Core Competencies):

 • حضور نخبگان تراز اول سلامت کشور در گروه
 •  تجربیات ضمنی و صریح اعضاء گروه
 • جایگاه مناسب فرهنگستان در میان نهادهای حاکمیتی
 • اثرگذاری و دامنه اثر گسترده
 • ارتباط اعضاء گروه با نهادهای اجرایی و قانون گذاری و نظارتی

۳) بررسی روندها و آینده نگری:

برخی از روندهای جهانی سلامت به شرح ذیل می‌باشد:

 •  توسعه بیماری‌های واگیردار
 •  چالش‌های زیست‌محیطی
 •  درمان بر پایه شواهد و اطلاعات پیشین
 •  ارائه خدمات بهداشتی- درمانی از سوی افراد غیر متخصص
 •  توریسم پزشکی
 •  تأثیر پرداخت کننده‌ها (آیا درمان سبب افزایش طول عمر با سلامتی خواهد شد)؟
 •  تأثیر افزایش بشر دوستی (تامین منابع مالی تحقیقات و دارو و درمان)
 •  پیشگیری، بزرگ‌ترین فرصت کسب و کار آینده
 •  مشکلات جمعیت پیر

علاوه بر روندهای فوق، به پنج روند ذیل نیز در ادبیات موضوع مکررا تاکید شده است:

 1. تمرکززدایی  Decentralization

۲-  مراقبت‌های بهداشتی خانگی  Home healthcare 

۳-  شخصی سازی Customization 

۴-  استفاده روز افزون از فناوری‌های دیجیتال

۵-  توجه روز افزون به بیماری‌های مزمنChronic illness 

۴) آرمان‌ها:

 • بررسی انتقادی نظریه‌های مطرح سلامت و تبیین نظریه مبتنی بر مبانی اسلامی و متناسب با فرهنگ ایران
 • رصد کلان سلامت کشور و جهت دهی به سیاست‌های کلان
 • ارتقاء فرهنگ آینده نگری سلامت و هوشمندی گروه، فرهنگستان و سایر دست اندرکاران نسبت به تحولات محیطی
 • ایفاء نقش کلیدی جهت ارتقاء سلامت همه جانبه کشور
 • حضور جدی و موثر در عرصه‌های منطقه ای و جهانی در حوزه آینده نگری و نظریه پردازی سلامت

۵)  انتظارات ذینفعان:

 1. بهره گیری از ظرفیت بالای نخبگان
 2. رصد کلان حرکت سلامت کشور
 3. توجه به افق‌های بلند مدت
 4. توجه به عمق اجتماعی و فرهنگی مسائل سلامت

اتخاذ رویکرد سلامت همه جانبه در نظریه پردازی، آینده نگری و رصد کلان

۶) تم‌های استراتژیک(Strategic Themes):

 • تم ساختاری
 • تم فرهنگی
 • تم فکری و مبنایی

۷) چارچوب تدوین استراتژی‌های اجرایی:

۸) پروژه‌ها (Projects) و برنامه‌ها: (مشتمل بر برنامه‌های عملیاتی توانمدساز و برنامه‌های محقق کننده استراتژی‌ها)

نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
رئیس
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
دبیر
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
ردیف تاریخ دستور جلسه پیوست
۱ ۱۴۰۱/۹/۱۷ " مسئله‌های نوپدید آینده سلامت " با سخنرانی جناب آقای دکتر احمد کوهی و سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۲ ۱۴۰۱/۸/۲۵ " باز مهندسی و اصلاح ساختار پژوهشی در نظام سلامت " با سخنرانی جناب آقای دکتر شهرام صدقی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۳ ۱۴۰۱/۷/۲۰ " تعارض منافع و مدیریت آن در نظام سلامت ایران "   با سخنرانی جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان PDF icon ۱خلاصه جلسه.pdf
۴ ۱۴۰۱/۶/۱۷   اجتماعی شدن و تکرار پذیری علم: رویکردی نوین در انجام مطالعات علمی " با سخنرانی جناب آقای  دکتر  حمیدرضا خانکه PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۵ ۱۴۰۱/۴/۲۳ تحلیل مقایسه ایی سیاست‌های سلامت (رویکرد بالینی) با سخنرانی جناب آقای دکتر شهرام توفیقی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۶ ۱۴۰۱/۴/۲ بررسی روند رشد تولید داروهای زیستی داخلی و وارداتی طی دهه ی گذشته وآینده پژوهی جهت تحقق افق ۱۴۰۴با سخنرانی جناب آقای دکتر حسین رستگار سمت و سوی نوآوری از دیدگاه سازمان جهانی مالکیت فکری - ۲۰۲۲... بیشتر PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ " بررسی موانع و چالش‌های پیش رو در اجرای تکالیف تعیین شده در سیاستها و قوانین و برنامه‌های کلان بخش سلامت در ایران و ارائه راهکارها و الزامات اجرایی آن" با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد کبیر PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۸ " تبیین گزینه‌های سیاستی نظام سلامت ایران بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب" با سخنرانی جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۹ ۱۴۰۰/۱۲/۹ سامانه زیستی در پزشکی آینده PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ آینده نیروی انسانی در حوزه پزشکی PDF icon خلاصه جلسه.pdf

صفحه‌ها

دکتر مصطفی قانعی
رییس گروه: دکتر مصطفی قانعی

تلفن تماس: ۱۵-۸۸۶۴۵۵۱۳ داخلی ۳۵۵
کارشناس پژوهشی گروه: خانم فاطمه اخوان انوری
رایانامه مسئول هماهنگی: FSTM@ams.ac.ir
زیرمجموعه: گروه‌های علمی

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

 • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
 • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
 • ایمیل: info@ams.ac.ir