علوم بالینی

شما اینجا هستید

گروه علوم بالینی فرهنگستان علوم پزشکی

گروه علوم بالینی فرهنگستان متشکل از اعضای پیوسته، وابسته و مدعو در رشته‌های مختلف علوم بالینی است. همچنین واحد پشتیبان گروه متشکل از اعضای هیات علمی جوان دانشگاه‌ها و صاحبنظران در جهت تحقق راهبردهای عملیاتی گروه با فراهم نمودن بررسی‌ها، سوابق، شواهد علمی و تجربیات جهانی و کشوری جهت بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری گروه علوم بالینی، فعالیت می‌نمایند.

نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
رئیس
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
معاون
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
هیات علمی
,
جایگاه: 
عضو
ردیف تاریخ دستور جلسه پیوست
۱ ۱۴۰۰/۳/۲۶ بررسی روند تربیت و ایجاد رشته‌های فلوشیپ ارزیابی نیازهای نیروی انسانی در زمینه پزشکی نظارت بر اعمال جراحی زیبایی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۲ ۱۴۰۰/۲/۲۹ بررسی ضوابط تنظیم راهنماهای بالینی براساس سیاست‌های کلی سلامت بررسی موضوعات پیشنهادی آقای دکتر محمدعلی جوادی بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی مصادیق مهم تعارض منافع در نظام سلامت و پیشنهاد راهکارهای... بیشتر PDF icon خلاصه جلسه.pdf
دکتر غلامرضا پورمند
رییس گروه: دکتر غلامرضا پورمند

تلفن تماس: ۱۵-۸۸۶۴۵۵۱۳ داخلی ۲۲۲
کارشناس پژوهشی گروه: خانم مهتاب نصرتی
رایانامه مسئول هماهنگی: test@ams.ac.ir
زیرمجموعه: گروه‌های علمی

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
  • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
  • ایمیل: info@ams.ac.ir