شنبه 1401/12/20 10:00
شماره :
776

دكتر پونه سالاری شريف

متولد: 1351

تاریخ عضویت وابسته : 1401/12/13

تحصيلات: تخصص داروسازي باليني از دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي داروسازي از دانشگاه علوم پزشكي كرمان

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

سمت‌ها: معاون پژوهشي مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي؛ دبیر کمیته اخلاق سازمانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ معاون آموزشي مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي؛ دبير علمي اولين و سومين كنگره اخلاق پزشكي؛ سردبير و عضو هيئت تحريريه  مجله اخلاق و تاريخ پزشكي ايران و Journal of Medical Ethics and History of Medicine ؛ عضو:  شوراي پژوهشي مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي، کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دارویی، كميته اخلاق در پژوهش بيمارستان فارابي، كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن متخصصين داروسازي باليني ايران، انجمن متخصصين علوم دارويي ايران

مقالات: 49 مقاله انگليسي نمايه شده در WOS و  57 مقاله انگليسي نمايه شده در Scopus كتاب‌ها: تاليف و ترجمه 2 عنوان كتاب

H-Index(Google Scholar)= 24

H-Index(Scopus) = 20

بنرها

 

X