چهارشنبه 1401/11/12 12:57
شماره :
299

دکتر حسنیه تاجرزاده

تاریخ تولد: 1319

محل تولد: آذرشهر

تاریخ عضویت در فرهنگستان: 1371/3/16

فارغ التحصیل : دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز 1344

تخصص: Ph.D.  بیوفارماسی و فارماکوکنتیک دانشکده داروسازی دانشگاه لندن (1361) و فوق تخصص فارماکوکنتیک داروهای ضد مالاریا دانشکده داروسازی دانشگاه سیدنی (1370)

سمت‌ها: استاد دانشکده د اروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی : رئیس آزمایشگاه اشکال دارویی دانشکده داروسازی تبریز (1349-54)، رئیس بخش بیوفارماسی و فارماکوکنتیک دانشکده داروسازی تهران (1363-1385)، عضو منتخب وزیر در شورای آموزش داروسازی و تخصصی (1367-75)، عضو بورد آموزش داروسازی و تخصصی (از1371)،عضو شورای عالی برنامه‌ریزی گروه پزشکی "کمیته داروسازی" (1372-80)، عضو کمیته ثبت عوارض داروها ADRC (1372-83)، عضو کمیته سیاستگذاری پزوهشهای علوم داروئی (1375-79)، عضو کمیسیون نظارت وبررسی آزمایشهای بالینی(1375-79)،عضو شورای بررسی تدوین داروهای ایران (1377-85)، مدیر گروه فارماسیوتیکس (1377-82)، عضو کمیته ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان خارج از کشور (از1372)، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی بیوفارماسی و فارماکوکنتیک ایران (از1388)، عضو هیات تحریریه مجلات: DARU (1377-90)، مجله فرهنگستان علوم پزشکی ایران (1377-88)، مجله انگلیسی دانشکده دندانپزشکی (از1381)،مجله فارماکولوژی بالینی انگلستان (از1382)، مجله علوم داروئی ایران IJPSI (از1381). عضو فدراسیون بین‌المللی داروسازی FIP (از1382).

تقدیرنامه‌ها: رتبه اول آموزش، جشنواره ابن سینا (1379)، رتبه اول پژوهش، جشنواره ابن سینا (1379)، داروساز نمونه، منتخب انجمن داروسازان ایران (1380)، استاد نمونه، انجمن علمی علوم داروئی ایران (1381)، استاد نمونه، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1382)، استاد نمونه، جشنواره ابن سینا (1387)، پزشک نمونه، سازمان نظام پزشکی ایران (1383)، داروساز نمونه، دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1390)، استاد نمونه، دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1391).

آثار علمی و تالیفات: 3 جلد کتاب (یک جلد انگلیسی و دو جلد فارسی)، 5 مقاله در نشریات فارسی و 51 مقاله در نشریات بین المللی.

بنرها

 

X