یکشنبه 1401/11/16 08:50
شماره :
347

دکتر محمدعلی محققی

تاریخ تولد: 1335
محل تولد: رفسنجان
تاریخ عضویت پیوسته:1391/11/26

تحصیلات: فلوشیپ جراحی سرطان دانشگاه تگزاس/ آمریکا؛ فلوشیپ جراحی پیوند اعضا دانشگاه پیتز بورگ/ آمریکا؛ فلوشیپ آموزش پزشکی دانشگاه ایلی‌نویز/ آمریکا؛ تخصص جراحی عمومی و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی:مشاور وزیر، دبیر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاون آموزشی، معاون دانشجویی، مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت آموزشی/ وزارت بهداشت؛ رئیس بخش جراحی و رئیس انستیتو کانسر، معاون درمان و دارو/ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ عضو: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، گروه طب سنتی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ شورای دیالیز مجتمع بیمارستان امام خمینی؛ دبیرخانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران/ سازمان غذا و دارو/ وزارت بهداشت؛ عضو هیئت تحریریه مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی

تقدیرنامه‌ها: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جانشین فرمانده کل قوا؛ وزاری بهداشت؛ وزیر آموزش و پرورش؛ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی؛ رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی؛ رئیس جامعه جراحان؛ دبیر جشنواره رازی؛ روسای دانشگاه علوم پرشکی تهران

آثار علمی و تالیفات: 2 کتاب؛ 40 مقاله فارسی؛ 60 مقاله انگلیسی

X