بر اساس نتایج مطالعه جامع گروه علوم دارویی فرهنگستان:

برنامه آموزش داروسازی عمومی کشور نیاز به یک دگردیسی کامل دارد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران گزارش نهایی مطالعات انجام شده در کلان پروژه عارضه یابی نظام آموزش داروسازی عمومی کشور منتشر شد. این طرح توسط انجمن متخصصین علوم دارویی ایران، با هدف انجام یک بررسی جامع بر روی ابعاد و جوانب مختلف نظام آموزش داروسازی عمومی (D.Pharm) در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و اصلاح، به گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.

این طرح در نهایت با راهبردسازی گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی و با همکاری دانشکده داروسازی شیراز (دفتر مطالعات راهبردی دارویی) و حمایت‌های دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت و انجمن متخصصین علوم دارویی ایران با نگاهی 360 درجه به وضعیت موجود برنامه آموزش داروسازی عمومی کشور انجام شد تا گامی برای تحلیل بهتر موقعیت شرایط موجود و ارائه برنامه جامع اقدامات مطالعاتی– عملیاتی برای حرکت به سوی یک برنامه روزامد و بالنده باشد. در بخش پایانی این گزارش جامع بر این نکته تاکید شده است که برنامه آموزش داروسازی عمومی کشور، نیاز به یک بازنگری از نوع دگردیسی کامل با هدف کارآمدسازی، چابک سازی و هدفمند سازی آن دارد.

گزارش نهایی این مطالعه که توسط دکتر مهرداد حمیدی  از اعضای وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و همکاران انجام شده است در بخش کتاب‌ها و مستندات وبگاه فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شده و عموم پژوهشگران می‌توانند در مطالعات خود از این سند بهره‌برداری کنند. 

بنرها

 

X